سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
جمکرانی شویم
خوش خویی، محبّت به بار می آورد و دوستی رااستوار می کند . [امام علی علیه السلام]